Referenciák – Komplex városfejlesztési akcióterv

27
Már

VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERVEK ZALAEGERSZEGRE

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodásának megfelelően a Városfejlesztés Zrt – korábbi nevén SCET Magyarország Városfejlesztő Rt. – megvizsgálta, hogy a közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló operatív városfejlesztési modell alkalmazásával miképpen valósíthatóak meg az Önkormányzat városfejlesztési elképzelései piaci alapon, de általa kézbentartható módon, és elkészítette a városfejlesztési akciók tervezetét, valamint a megvalósításukra alkalmas szervezet megalakítására vonatkozó javaslatot. A

Read more

27
Már

VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERVEK MOSONMAGYARÓVÁRRA

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatával kötött megállapodásának megfelelően a Városfejlesztés Zrt – korábbi nevén SCET Magyarország Városfejlesztő Rt. – 1999-ben megvizsgálta, hogy a közszféra és a magánszféra együttműködésével miképpen valósíthatóak meg az Önkormányzat városfejlesztési elképzelései piaci alapon, de általa kézbentartható módon és számára kedvező pénzügyi feltételekkel, elkészítette a városfejlesztési akcióterveket, valamint a megvalósításuk szervezeti modelljére vonatkozó javaslatot. Az Önkormányzat felismerte, hogy kezdeményező

Read more

27
Már

VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERV BÁTONYTERENYÉRE

A projekt fő célkitűzése, hogy megvalósításával elinduljon Bátonyterenye városközpontjának kialakítása. A több faluból létrehozott és városi rangra emelt település városközpontjának helyét a rendezési tervek kijelölték, megépítése azonban elmaradt. Egyedül az a szerkezetkész épületrész valósult meg, amelynek rehabilitációjával és befejezésével a jelen projekt keretében a kistérségi központ és közösségi ház épül meg. A környező falvak lakossága számára is nagyrészt a kistérségi

Read more

27
Már

VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERV FÜLEK VÁROSKÖZPONTJÁRA

Füleken városfejlesztési stratégia és operatív program készítésével, a Phare CBC támogatásával indult el a közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló operatív városfejlesztés modelljének alkalmazása. Az Önkormányzat vezetése felismerte, hogy nincs mire várni! Ha a nehézségek ellenére eredményeket akark elérni, az Önkormányzatnak kell a kézbe vennie a városfejlesztés irányítását. Ennek egyik tervezési eszköze a történelmi városmag rehabilitációjának és fejlesztésének előzetes akcióterve,

Read more

27
Már

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT – NAGYKANIZSA

A Helyi Építési Szabályzatot az Akcióterv Kft és a Városfejlesztés Zrt készítette. Vezető településrendezési tervező: Gergye Péter, társtervező, városfejlesztési irányító tervező: Dr. Bajnai László. A Helyi Építési Szabályzat a Városfejlesztés Zrt által Bajnai László vezetésével készített településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia – ITS – alapján készült, azok szemléletét és eredményeit ülteti át a szabályozáson alapuló városfejlesztés gyakorlatába, a fenntartható

Read more

27
Már

SZABÁLYOZÁSI TERV – NAGYKANIZSA, ÉSZAKI IPARI TERÜLET

A szabályozási tervet az Akcióterv Kft és a Városfejlesztés Zrt készítette. Vezető településrendezési tervező: Gergye Péter, társtervező, városfejlesztési irányító tervező: Bajnai László. A szabályozási terv a Városfejlesztés Zrt által Bajnai László vezetésével, Nagykanizsa új, 500 hektáros északi ipari területére vonatkozóan készített Akcióterületi Terv – ATT – eredményeit ülteti át az akcióterület fejlesztésének szabályozási eszközeként kidolgozott településrendezési tervbe. Az Akcióterületi Terv

Read more