Referenciák – Integrált Településfejlesztési Stratégia

28
Már

Integrált Városfejlesztési és Településfejlesztési Stratégia készítése

A Városfejlesztés Zrt minden városi kategória számára készített integrált városfejlesztési stratégiát a 2007-2013 fejlesztési időszakban az akcióterületi tervek stratégiai szintű megalapozása érdekében. A Városfejlesztés Zrt szakértői közreműködésével készültek el a későbbiekben a jogszabályban integrált településfejlesztési stratégiának nevezett integrált városfejlesztési stratégiákra – IVS – vonatkozó szakpolitikai iránymutatások, a 2007-es, Városrehabilitáció 2007-2013, Kézikönyv a városok számára, valamint annak felülvizsgálatával a 2009-es, Városfejlesztési

Read more

28
Már

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA – SZOMBATHELY

2014-ben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Szombathely Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját valamint a hozzá tartozó Megalapozó Vizsgálatot. 2017-ben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Szombathely Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítását. Weboldal: http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/koncepciok-tervek/telepulesfejlesztes/ Integrált Településfejlesztési Stratégia Szombathely

28
Már

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA – NAGYKANIZSA

2014-ben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját valamint a hozzájuk tartozó Megalapozó Vizsgálatot. A Településfejlesztési Koncepció és az ITS a szakmai alapja a következő városfejlesztési és településrendezési dokumentumoknak: Integrált Területi Program (ITP) Akcióterületi Terv a városközpont funkcióbővítő fejlesztésére Akcióterületi Terv a “Zöld város” kialakítására Akcióterületi Terv

Read more

28
Már

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA – ÜLLŐ

A Városfejlesztés Zrt által Üllő Város Önkormányzata megbízásából készített Integrált Településfejlesztési Stratégia – ITS – feladata többek között az új településrendezési eszközök megalapozása valamint a gazdasági szempontból fenntartható fejlődés elősegítése volt. Üllő Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája többféle akcióterületi terv előzetes változatát tartalmazza az ITS stratégiai célkitűzéseinek valóra váltása érdekében. Az ITS által előrevetített legfontosabb akcióterületi terv Üllő új Északi és

Read more

28
Már

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA – SALGÓTARJÁN

2014-ben Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Salgótarján Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját valamint a hozzájuk tartozó Megalapozó Vizsgálatot. Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia alapozza meg az alábbi városfejlesztési dokumentumokat: akcióterületi tervek az új városközpont kialakítására, a “zöld város” megvalósítására, a szociális városrehabilitációs célkitűzések valóra váltására, akcióterületi tervek a barna mezős

Read more

28
Már

Városfejlesztési kézikönyv – Második, javított kiadás

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által szakpolitikai iránymutatásként 2007-ben közzétett Városrehabilitáció 2007-2013-ban, Kézikönyv a városok számára című városrehabilitációs kézikönyvet az alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján 2008-2009-ben a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium felülvizsgálta, és a Városfejlesztés Zrt és a Városkutatás Kft valamint a Vitalpro Kft szakértői közreműködésével elkészítette a Városfejlsztési kézikönyv második, javított kiadását, amely jelenleg is hatályos. A Városfejlesztés

Read more

28
Már

Integrált Városfejlesztési Stratégia – Budapest VII. ker. Erzsébetváros

A Városfejlesztés Zrt 2008-ban készítette el Budapest VII kerület Erzsébetváros Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a komplex városfejlesztést szolgáló akcióterületi tervek megalapozása érdekében. Az integrált városfejlesztési stratégia elnevezésű városfejlesztési tervfajta a 314/2012 Kormány rendeletben az integrált településfejlesztési stratégia elnevezést kapta. Budapest VII kerület Erzsébetváros Integrált Városfejlesztési Stratégiája alapján került kidolgozásra és megvalósításra a Kultúra utcája elnevezésű akcióterületi terv. Ennek megvalósításával történt meg

Read more

28
Már

Integrált Városfejlesztési Stratégia – Mosonmagyaróvár

A Városfejlesztés Zrt 2008-ban készítette el Mosonmagyaróvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a komplex városfejlesztést szolgáló akcióterületi tervek megalapozása érdekében. Az integrált városfejlesztési stratégia elnevezésű városfejlesztési tervfajta a 314/2012 Kormány rendeletben az integrált településfejlesztési stratégia elnevezést kapta. Az IVS alapján került kidolgozásra és megvalósításra Moson városrész funkcióbővítő rehabilitációjára vonatkozó akcióterületi terv. Weboldal: http://www.terport.hu/webfm_send/3752

28
Már

Integrált Városfejlesztési Stratégia – Üllő

A Városfejlesztés Zrt 2009-ben készítette el Üllő Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a komplex városfejlesztést szolgáló akcióterületi tervek megalapozása érdekében. Az integrált városfejlesztési stratégia elnevezésű városfejlesztési tervfajta a 314/2012 Kormány rendeletben az integrált településfejlesztési stratégia elnevezést kapta. Az IVS alapján került kidolgozásra és megvalósításra Üllő városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjára és fejlesztésére vonatkozó akcióterületi terv. Az IVS alapján készült akcióterületi terv végrehajtásával valósult

Read more

28
Már

Integrált Városfejlesztési Stratégia – Szécsény

A Városfejlesztés Zrt 2009-ben készítette el Szécsény Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a komplex városfejlesztést szolgáló akcióterületi tervek megalapozása érdekében. Az integrált városfejlesztési stratégia elnevezésű városfejlesztési tervfajta a 314/2012 Kormány rendeletben az integrált településfejlesztési stratégia elnevezést kapta. Az IVS alapján került kidolgozásra és megvalósításra Szécsény történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjára és fejlesztésére vonatkozó akcióterületi terv. Az IVS alapján készült akcióterületi terv végrehajtásával

Read more