MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY: KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓJA

A Középső-Ferencváros rehabilitációja keretében a Városfejlesztés Zrt készítette el a Megvalósíthatósági tanulmányt Bajnai László vezetésével a Ferenc tér és környezete rehabilitációjára a Regionális Fejlesztés Operatív Program városrehabilitációs intézkedése keretében 2004-ben benyújtott pályázathoz, a Budapest, IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat megbízásából.
Tárgyát a Ferenc körút, Üllői út, Haller utca, Mester utca által határolt akcióterületen folyamatban lévő – 1992-ben elindított – városrehabilitációs akció folytatásának megvalósítása képezte.
A Megvalósíthatósági tanulmány a városfejlesztési akció megvalósításának komplex városfejlesztési akcióterve volt. Készítésekor a 73 hektáros akcióterület lakóinak száma 19.667 fő volt. Bár a Ferenc körút és a Viola utca közötti terület rehabilitációja ekkorra már jelentős arányban megvalósult, a Viola utca és a Haller utca közötti területrész állapota miatt az akcióterület egészének társadalmi-gazdasági helyzetét még mindig jellemezte
– az alacsony gazdasági aktivitás,
– a félkomfortos, komfort nélküli és szükséglakások magas aránya,
– az erősen leromlott környezet
és mindezeknek megfelelően halmozottan hátrányos helyzetű népesség aránytalanul nagy mértékű koncentrálódása a területen.
A Középső-Ferencváros rehabilitációja a SEM IX Városfejlesztő Zrt irányításával valósult meg. A SEM IX Városfejlesztő Zrt többségi tulajdonosa az Önkormányzat, szakmai tulajdonosa 2001 és 2010 között a Városfejlesztés Zrt volt.
A Városfejlesztés Zrt vezérigazgatója 2006-tól Dr. Bajnai László, 2004-ben mint fejlesztési igazgató készítette a Megvalósíthatósági Tanulmányt.