MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY: ECOCITY-BÁTONYTERENYE PROJEKT

A városrehabilitáció és a városfejlesztés érdekében a Városfejlesztés Zrt által kidolgozott projekt fő célkitűzése az volt, hogy megvalósításával elinduljon Bátonyterenye városközpontjának kialakítása. A több faluból létrehozott és városi rangra emelt település városközpontjának helyét a rendezési tervek kijelölték, megépítése azonban elmaradt. Egyedül az a szerkezetkész épületrész valósult meg, amelynek rehabilitációjával és befejezésével a jelen projekt keretében a kistérségi központ és közösségi ház épül meg.
A környező falvak lakossága számára is nagyrészt a kistérségi központ szerepét betöltő kisvárosban biztosíthatóak a szükséges munkahelyek, a megfelelő színvonalú közösségi és piaci szolgáltatások. Bátonyterenye városrehabilitációjának és a kistérség fejlődésének kulcskérdése így a félbe maradt urbanizációs folyamat befejezése és egy olyan városközpont kiépítése, amely nemcsak a város, de a hozzá tartozó kistérség számára is biztosítani tudja a kistérségi központtól elvárható városi szolgáltatásokat .
A regionális fejlesztés motorja ebben a térségben is a kis- és közepes városok fejlesztése a központi funkciók erősítésével és a munkahelyteremtő magánberuházások előfeltételeinek megteremtésével.
A tervezett fejlesztés első ütemének megvalósítása a Megvalósíthatósági Tanulmány alapján megtörtént.

A településfejlesztési akcióterület térségi összefüggései

A településfejlesztési akcióterület térségi összefüggései