Megvalósítás orientált fejlesztés

28
Már

Városfejlesztési kézikönyv – Második, javított kiadás

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által szakpolitikai iránymutatásként 2007-ben közzétett Városrehabilitáció 2007-2013-ban, Kézikönyv a városok számára című városrehabilitációs kézikönyvet az alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján 2008-2009-ben a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium felülvizsgálta, és a Városfejlesztés Zrt és a Városkutatás Kft valamint a Vitalpro Kft szakértői közreműködésével elkészítette a Városfejlsztési kézikönyv második, javított kiadását, amely jelenleg is hatályos. A Városfejlesztés

Read more

27
Már

FÜLEK OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

Fülek városában a közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló operatív városfejlesztés modelljének alkalmazása a “Városfejlesztési stratégia és az operatív városfejlesztés programja Fülek operatív városfejlesztése érdekében” c. dokumentum kidolgozásával indult el, a Phare CBC program finanszírozási segítségével. A munkának három fontos hozadéka volt a város önkormányzata számára: – az alapos helyzetelemzésre építve, a helyi gazdaság fejlesztésének feladataival összehangolva kidolgozásra került a

Read more

19
Már

Városrehabilitáció 2007-2013-ban, Kézikönyv a városok számára

A Városrehabilitáció 2007-2013-ban, Kézikönyv a városok számára című városrehabilitációs kézikönyvet az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium készítette a városfejlesztésre és a városrehabilitációra vonatkozó szakpolitikai iránymutatásként 2007-ben a Városfejlesztés Zrt és a Városkutatás Kft valamint a Vitalpro Kft szakértői közreműködésével. Az általa kialakított, és a magyarországi gyakorlatba bevezetett operatív városfejlesztési eszköztárnak és az általa korábban elkészített módszertani útmutatóknak megfelelően Városfejlesztés Zrt dolgozta

Read more