Integrált Városfejlesztési Stratégia – Törökbálint

A Városfejlesztés Zrt 2009-ben készítette el Törökbálint Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a komplex városfejlesztést szolgáló akcióterületi tervek megalapozása érdekében. Az integrált városfejlesztési stratégia elnevezésű városfejlesztési tervfajta a 314/2012 Kormány rendeletben az integrált településfejlesztési stratégia elnevezést kapta. Az IVS alapján került kidolgozásra és megvalósításra Törökbálint történelmi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjára és fejlesztésére vonatkozó akcióterületi terv.

Weboldal: http://www.terport.hu/webfm_send/3661