INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA – ÜLLŐ

A Városfejlesztés Zrt által Üllő Város Önkormányzata megbízásából készített Integrált Településfejlesztési Stratégia – ITS – feladata többek között az új településrendezési eszközök megalapozása valamint a gazdasági szempontból fenntartható fejlődés elősegítése volt. Üllő Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája többféle akcióterületi terv előzetes változatát tartalmazza az ITS stratégiai célkitűzéseinek valóra váltása érdekében. Az ITS által előrevetített legfontosabb akcióterületi terv Üllő új Északi és Déli ipari területének akcióterületi tervét vetíti előre. Ennek érdekében az Integrált Településfejlesztési Stratégia több mint 400 hektár új ipari terület kialakítását irányozza elő.

Weboldal: http://www.ullo.hu/wp-content/uploads/2016/01/ullo-its.pdf