INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA – NAGYKANIZSA

2014-ben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját valamint a hozzájuk tartozó Megalapozó Vizsgálatot.
A Településfejlesztési Koncepció és az ITS a szakmai alapja a következő városfejlesztési és településrendezési dokumentumoknak:
Integrált Területi Program (ITP)
Akcióterületi Terv a városközpont funkcióbővítő fejlesztésére
Akcióterületi Terv a “Zöld város” kialakítására
Akcióterületi Terv az Északi Ipari Terület fejlesztésére
Üzleti Tervek az Északi Ipari Terület első részeinek megvalósítására az ITP valamint a Modern Városok Program keretében
Megvalósíthatósági Tanulmányok a Modern Városok Program keretében megvalósításra kerülő közcélú létesítmények (sportcsarnok, uszoda, rendezvényközpont, kolostorfelújítás) megvalósítására
Tanulmányterv a déli elkerülő út kialakítására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város új településrendezési eszközei

Weboldal: http://www.nagykanizsa.hu/docs/koncepciostrategia/nkmjvits20140909.pdf