Főoldal
2017 12. 22.
Megvalósult...
Megvalósultak a Városfejlesztés Zrt Szombathely Belvárosára készített városfejlesztési tervei.

2017 11. 04.
Integrált...
Az integrált településfejlesztési stratégia és az akcióterületi terv tervezését meghatározó

2017 09. 07.
Kézikönyv a...
Az integrált településfejlesztési stratégia készítésére vonatkozó első

2017 08. 31.
Településrendez...
Az integrált településfejlesztési stratégia alapján a Városfejlesztés Zrt


Településrendezési tervek | 2017 augusztus 31.

és az Akcióterv Kft konzorciuma által készített új településrendezési eszközöket 2017. augusztus 31-én jóváhagyta Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
A Városfejlesztés Zrt által kidolgozott Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia és az integráns részüket képező akcióterületi tervek alapján elkészített új szemléletű Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), és Szabályozási Terv olyan új eszközöket biztosít a szabályozáson alapuló városfejlesztés és városrendezés számára, amelyek Nagykanizsa környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból fenntartható fejlődését szolgálják.
A 314/2012-es Kormányrendeletnek megfelelően elkészített és jóváhagyott településrendezési eszközök összehangolt rendszert alkotnak a Modern Városok Program keretében Nagykanizsára tervezett fejlesztésekkel valamint azokkal a 2014-ben és 2015-ben a Városfejlesztés Zrt által elkészített településfejlesztési alapdokumentumokkal, amelyek a következők voltak: Megalapozó Vizsgálat, Településfejlesztési Koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Integrált Területi Program, az új Északi Ipari Terület megvalósítására elkészített Akcióterületi Terv.
A jóváhagyott új településrendezési eszközök koherens rendszert alkotnak a Városfejlesztés Zrt által készített, jelenleg is hatályos Zala megyei területi tervek - a Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció és a Zala Megyei Területfejlesztési Program - dokumentumaiban foglaltakkal.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési szabályozási és operatív városfejlesztési eszközei Magyarországon elsőként mutatják meg, hogy nem csak szükséges, hanem lehetséges is a fenntartható fejlődés globális kihívásainak lokális megválaszolása során a szabályozáson alapuló és az operatív városfejlesztés, valamint a városi és a térségi megközelítés összehangolt alkalmazása.2006 © Városfejlesztés Webshark
Bemutatkozás | Elérhetőségek | Szolgáltatások | Referenciák | Partnerek | Módszertan | Impresszum | Adatvédelem | Sitemap