HELYZETFELTÁRÁS AZ ALSÓ-IPOLYMENTE TÉRSÉGÉRE

2006 februárjában készült el a Dunakanyar Kulturális Alapítvány megbízásából, az Európai Unió “PHARE CBC 2003 Magyarország – Szlovákia üzleti infrastruktúra, innováció és humánerőforrás fejlesztés a határ mentén” elnevezésű programja pénzügyi támogatásával a Helyzetfeltáró tanulmány a “Komplex vállalkozás – élénkítő program az Alsó – Ipoly mente határon átnyúló térségére” elnevezésű projekthez.
A Helyzetfeltáró tanulmány a magyar – szlovák határon átnyúló területrendezési és területfejlesztési tanulmánytervek készítése során kialakult módszertannak megfelelően a demográfiai jellemzők, emberi erőforrások, közlekedési és műszaki infrastruktúra, környezet- természet és tájvédelem, valamint a gazdaság dimenziójában végezte el a helyzetelemzést és a fejlesztést befolyásoló tényezők értékelését. Az említett elemzések alapján készültek el az elvileg lehetséges különböző jövőképekhez tartozó fejlődési forgatókönyvek és a Stratégiai fejlesztési tervjavaslat.

1. Helyzetelemzés

2. A vizsgált célterület települései

2. A vizsgált célterület települései

3. A terület építészeti és régészeti öröksége

3. A terület építészeti és régészeti öröksége

3.1. Jelmagyarázat

3.1. Jelmagyarázat

4. Stratégiai fejlesztési tervjavaslat

4. Stratégiai fejlesztési tervjavaslat

4.1. Jelmagyarázat

4.1. Jelmagyarázat