A Helyi Építési Szabályzatot az Akcióterv Kft és a Városfejlesztés Zrt készítette. Vezető településrendezési tervező: Gergye Péter, társtervező, városfejlesztési irányító tervező: Dr. Bajnai László.
A Helyi Építési Szabályzat a Városfejlesztés Zrt által Bajnai László vezetésével készített településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia – ITS – alapján készült, azok szemléletét és eredményeit ülteti át a szabályozáson alapuló városfejlesztés gyakorlatába, a fenntartható urbanizáció megvalósításának szabályozási eszközökkel történő elősegítése érdekében.
Az integrált településfejlesztési stratégia – ITS – által kijelölt akcióterületek vonatkozásában a HÉSZ olyan szabályozási előírásokat tartalmaz, amelyek az elkészült akcióterületi tervek esetében az ATT által meghatározott fejlesztési tartalomnak felelnek meg.