Referenciák – Területfejlesztés

27
Már

REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT BÁTONYTERENYE FEJLESZTÉSÉRE

Az EU regionális fejlesztési politikája szerint a kis- és a közepes városok fejlesztése a regionális fejlesztés motorja. A 2004 – 2006 időszakra vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programja így több intézkedést is tartalmaz, amelyek a városi önkormányzatok igényeinek megfelelve különösen alkalmasak a vidéki városok fejlesztésének támogatására, mint például a településeket összekötő úthálózat fejlesztését segítő és a városrehabilitációs intézkedés.

Read more

27
Már

AZ ALSÓ-IPOLYMENTE STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE

A 2006 februárban elkészült Helyzetfeltárás alapján a Dunakanyar Kulturális Alapítvány megbízott szakértői kidolgozták a Piackutatás és marketing terv valamint a Helyi komplex vállalkozásélénkítési program anyagát. Az elkészült Piackutatás és marketing terv valamint Helyi komplex vállalkozásélénkítési program alapján a Helyzetfeltáró tanulmányhoz készített Stratégiai fejlesztési terv tervezője, a Városfejlesztés Zrt továbbfejlesztette a helyzetfeltáráshoz készített stratégiai tervet, és m=1:100000 léptékben kidolgozta a Helyi

Read more

27
Már

HELYZETFELTÁRÁS AZ ALSÓ-IPOLYMENTE TÉRSÉGÉRE

2006 februárjában készült el a Dunakanyar Kulturális Alapítvány megbízásából, az Európai Unió “PHARE CBC 2003 Magyarország – Szlovákia üzleti infrastruktúra, innováció és humánerőforrás fejlesztés a határ mentén” elnevezésű programja pénzügyi támogatásával a Helyzetfeltáró tanulmány a “Komplex vállalkozás – élénkítő program az Alsó – Ipoly mente határon átnyúló térségére” elnevezésű projekthez. A Helyzetfeltáró tanulmány a magyar – szlovák határon átnyúló területrendezési

Read more

27
Már

A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

2004. novemberében készült a “Szlovák-magyar határ menti települések fejlesztésének lehetőségei a csatlakozás után” című tanulmány a VÁTI Kht. megbízásából. A tanulmány arra keres választ, hogy a határ menti térség területfejlesztési kihívásainak megválaszolása során a regionális fejlesztés szolgálatába állítható operatív településfejlesztés hatékony működtetése érdekében, milyen irányban lenne célszerű átalakítani a CBC vagy az INTERREG kereteit, továbbfejleszteni a határon átnyúló térségek fejlesztésére

Read more

27
Már

A BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A kistérségi társulás megbízásából 2003. júliusában készült el a Bátonyterenyei kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja “I. Stratégia” című része, amely az adott térségre vonatkozóan továbbviszi és részletezi a Losonc – Salgótarján Urbanisztikai Tanulmánytervben foglaltakat. A stratégia helyzetelmézése vizsgálta – a demográfiai jellemzőket, emberi erőforrásokat, településhálózatot, – a közlekedési és műszaki infrastruktúrát, – a környezet-, természet- és tájvédelmet, – a gazdaságot. Elkészült

Read more

27
Már

A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A kistérségi társulás megbízásából 2003. júniusában készült el a Szécsényi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja “I. Stratégia” című része, amely az adott térségre vonatkozóan továbbviszi és részletezi a Losonc – Salgótarján Urbanisztikai Tanulmánytervben foglaltakat. A stratégia helyzetelmézése vizsgálta – a demográfiai jellemzőket, emberi erőforrásokat, településhálózatot, – a közlekedési és műszaki infrastruktúrát, – a környezet-, természet- és tájvédelmet, – a gazdaságot. Elkészült

Read more

27
Már

NEOGRADIENSIS EUROÉGIÓ FEJLESZTÉSE

A Miniszterelnöki Hivatal részére, a szlovákiai Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztériumnak dolgozó AUREX – el együttműködve, 2004 januárjában készült el a Neogradiensis Eurorégió fejlesztésére 2001-2002 folyamán két ütemben kidolgozott közös urbanisztikai tanulmányterv három nyelvű összefoglaló dokumentuma. A dokumentum célja, hogy a korábban a Nógrád Megyei Fejlesztési Tanács által jóváhagyott II. ütemnek megfelelően magyarul, szlovákul és angolul iránymutatást fogalmazzon meg a

Read more

27
Már

URBANISZTIKAI TANULMÁNYTERV II. – LOSONC, SALGÓTARJÁN

2002. júliusában készült el az Urbanisztikai Tanulmányterv II. Üteme Nógrád megye, Losonc és Salgótarján térségének fejlesztésére, amelyet a Nógrád Megyei Fejlesztési Tanács egyhangúlag hagyott jóvá. Az Urbanisztikai Tanulmányterv II. üteme a Neogradiensis Eurorégió határon átnyúló tervezési területének szlovákiai részére a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma által megrendelt, és az AUREX által párhuzamosan kidolgozott tanulmánytervvel összehangolva készült, az Arge Donaulander Duna-menti nemzetközi

Read more

27
Már

URBANISZTIKAI TANULMÁNYTERV I. – LOSONC, SALGÓTARJÁN

A Miniszterelnöki Hivatal Területrendezési Főosztálya és a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából 2001. májusában készült el az Urbanisztikai Tanulmányterv I. Üteme Nógrád Megye, Losonc és Salgótarján térségének fejlesztésére. Az urbanisztikai (területrendezési és területfejlesztési) tanulmánytervben kidolgozásra került a szlovákiai Besztercebányai kerületre és annak határmenti térségeire a szlovákiai Környezetvédelmi Minisztérium által megbízott tervezők által készített, Losonc és térségére fókuszáló területrendezési vizsgálati anyag

Read more

27
Már

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ – ZALA MEGYE

2013-ban Zala Megye Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette Zala Megye Területfejlesztési Koncepcióját és annak részét képező területi hatásvizsgálatát. Zala megye területfejlesztési Koncepciója a megye kiegyensúlyozott területi fejlődésének előmozdítására törekszik. Ennek érdekében a megye területének fejlesztésében az előző fél évszázadban háttérbe szoruló Nagykanizsa Megyei Jogú Város és térsége fejlődését is hangsúlyosan elő kívánja segíteni. Ennek az alapelvnek az érvényesítése érdekében

Read more