Referenciák – Operatív városfejlesztés

27
Már

AKCIÓTERÜLETI TERV – ERZSÉBETVÁROS, “KULTÚRA UTCÁJA”

2009-ben Budapest VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt elkészítette a Erzsébetváros Funkcióbővítő Rehabilitációjára vonatkozó Végleges Akcióterületi Tervet. A városrehabilitáció érdekében az Akcióterületi Terv által tervezett fejlesztések a nyertes pályázat alapján megvalósításra kerültek. Az Akcióterületi Terv stratégiai tervezési megalapozását a Városfejlesztés Zrt által Budapest VII. Kerület Erzsébetváros területére vonatkozóan készített Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) – jelenlegi nevén Integrált Településfejlesztési

Read more

27
Már

AKCIÓTERÜLETI TERV – VÁROSREHABILITÁCIÓ: MOSONI BELVÁROS

2009-ben a Városfejlesztés Zrt készítette el Mosonmagyaróvár Moson városrészének fejlesztését megalapozó városrehabilitáció megvalósításához vezérfonalként használt, a MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA – TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV című operatív városfejlesztési tervet. A TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV keretében tervezett fejlesztések megvalósultak. Az akcióterületi terv a Városfejlesztés Zrt által készített Integrált Városfejlesztési Stratégia – IVS – alkotóeleme. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a 2007-es Városrehabilitációs Kézikönyv és

Read more

27
Már

A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG OPERATÍV FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A 2003 júniusában elkészült Stratégia után a nyár végén és az ősz folyamán készítette el a Városfejlesztés Zrt a Szécsényi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programjának II. részét, az Operatív Fejlesztési Programot. A Stratégia és a stratégiai fejlesztési terv a kistérség fejlesztésének egyik stratégiai céljaként fogalmazta meg a szécsényi történelmi városmag rehabilitációját, ami a kistérségi Operatív Fejlesztési Program intézkedéseként részletes meghatározásra került.

Read more

27
Már

INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM – NAGYKANIZSA

A Városfejlesztés Zrt elkészítette Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területi Programját – ITP – Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából (2014-2015). Az ITP az Integrált településfejlesztési Stratégia – ITS – azon fejlesztéseit tartalmazza, amelyek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében biztosított vissza nem térítendő támogatásokból kerülnek finanszírozásra és megvalósításuk a 2014-2020 fejlesztési időszakban történik. Az ITS keretében közép

Read more

27
Már

INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM – SZOMBATHELY

A Városfejlesztés Zrt elkészítette Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Területi Programját – ITP – Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából (2014). Az ITP az Integrált településfejlesztési Stratégia – ITS – azon fejlesztéseit tartalmazza, amelyek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében biztosított vissza nem térítendő támogatásokból kerülnek finanszírozásra és megvalósításuk a 2014-2020 fejlesztési időszakban történik. Az ITS keretében közép

Read more

27
Már

VÁROSREHABILITÁCIÓ I. ÜTEM: SZÉCSÉNY, TÖRTÉNELMI VÁROSMAG

Szécsény történelmi városmagja Észak-Magyarország egyik legkompaktabb műemléki egysége. Európai uniós pályázati keretek között történő városrehabilitáció megvalósítását azonban megnehezítette a projekt elemeinek bonyolult tulajdonjogi és kezelői helyzete, a rendelkezésre álló rendkívül rövid idő valamint a műemléki tervezésből adódó többlet feladatok. Az Önkormányzat szakmai tanácsadójaként a Városfejlesztés Zrt. komplex projekt előkészítő tevékenysége Bajnai László vezetésével azzal segítette az Önkormányzat vezetésének és szakembereinek

Read more

27
Már

VÁROSREHABILITÁCIÓ II. ÜTEM: SZÉCSÉNY, TÖRTÉNELMI VÁROSMAG

Szécsény városában a városrehabilitáció a II. ütemben teljesedett ki, a történelmi városmag megújításának befejezésére irányuló „Funkcióbővítő településrehabilitáció” keretében Bajnai László vezetésével. A Városfejlesztés Zrt. készítette a fejlesztési alapdokumentumokat: akcióterületi terv, Integrált Városfejlesztési Stratégia – IVS – és a pályázat. A II. ütem a pályazat szerint összesen 781 millió forint elnyert támogatásból, 946 millió forint tervezett összköltséggel valósult meg. Megvalósult projektelemek:

Read more

27
Már

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SZOMBATHELY MJV BELVÁROSÁRA

2014-ben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Városfejlesztés Zrt Előzetes Akcióterületi Tervet készített Szombathely Megyei Jogú Város Belvárosára.

27
Már

VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERV A KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓJÁRA

A Középső-Ferencváros rehabilitációja a Városfejlesztés Zrt 1997 és 2007 közötti igazgatósági elnöke, a SEM IX. Városfejlesztő Rt. akkori vezérigazgatója, Aczél Gábor, által kidolgozott akcióterv – későbbi nevén akcióterületi terv – alapján indult el 1992-ben, a Ferenc körút, Tűzoltó utca, Viola utca, Mester utca által lehatárolt 28 hektár területű városrészben. A városrehabilitáció a megvalósítás alapjául szolgáló komplex városfejlesztési akcióterv – akcióterületi

Read more

27
Már

VÁROSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERVEK ZALAEGERSZEGRE

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodásának megfelelően a Városfejlesztés Zrt – korábbi nevén SCET Magyarország Városfejlesztő Rt. – megvizsgálta, hogy a közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló operatív városfejlesztési modell alkalmazásával miképpen valósíthatóak meg az Önkormányzat városfejlesztési elképzelései piaci alapon, de általa kézbentartható módon, és elkészítette a városfejlesztési akciók tervezetét, valamint a megvalósításukra alkalmas szervezet megalakítására vonatkozó javaslatot. A

Read more