Sajnáljuk, az oldal nem található!

Területfejlesztés

Az operatív fejlesztési megközelítés és a partnerségen alapuló fejlesztési logika eredményesen alkalmazható a területfejlesztési és területrendezési tervezésben is.

Városrendezés

A Városfejlesztés ZRt. olyan településrendezési terveket készít, amelyek megvalósításra alkalmas önkormányzati fejlesztési elképzeléseket tartalmaznak, valós fejlesztéseket alapoznak meg.

Operatív városfejlesztés

A városfejlesztés legfontosabb eszköze a komplex projekt előkészítés során az akcióterületi terv: az érintett közösség településfejlesztési céljainak elérését szolgáló városfejlesztési akció terve.

Eredményeink

A Ferenc tér rehabilitációjának látványterve

Középső-Ferencváros Rehabilitációja

A Regionális Fejlesztés Operatív Program városrehabilitációs intézkedésének támogatásával elkészült a Ferenc tér és Középső-Ferencváros rehabilitációja Budapest IX. kerületében, a Középső-Ferencváros városrehabilitációs akcióterületén.

A pályázatot az önkormányzat megbízásából a Városfejlesztés Zrt. készítette.

Tovább...

Szécsény megújítása

Közterület rehabilitáció és komplex épületrehabilitáció Szécsény történelmi városmagjában az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásának eredményeként.

Szécsény történelmi városmagja az Észak-Magyarországi Régió legkompaktabb építészeti és városi öröksége. Eredményes megújítása a Városfejlesztés Zrt. és Szécsény Város Önkormányzata egy évtizeden át tartó partneri együttműködésének eredménye.

Tovább...
Szécsény megújítása

Mosonmagyaróvár

A Városfejlesztés Zrt 2008-ban készítette el Mosonmagyaróvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a komplex városfejlesztést szolgáló akcióterületi tervek megalapozása érdekében.

Az integrált városfejlesztési stratégia elnevezésű városfejlesztési tervfajta a 314/2012 Kormány rendeletben az integrált településfejlesztési stratégia elnevezést kapta.

Az IVS alapján került kidolgozásra és megvalósításra Moson városrész funkcióbővítő rehabilitációjára vonatkozó akcióterületi terv.

Tovább...

Szombathely – Integrált Településfejlesztési Stratégia

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014-ben hagyta jóvá a Városfejlesztés Zrt által, Bajnai László PhD, városfejlesztési irányító tervező vezetésével készített Előzetes Akcióterületi Tervet Szombathely MJV Belvárosára.

Az Előzetes Akcióterületi Terv (EATT) alapozza meg Szombathely Belvárosának komplex megújítását.

Tovább...

Zalaegerszegi Városfejlesztés

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodásának megfelelően a Városfejlesztés Zrt megvizsgálta, hogy a közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló operatív városfejlesztési modell alkalmazásával miképpen valósíthatóak meg az Önkormányzat városfejlesztési elképzelései piaci alapon, de általa kézbentartható módon, és elkészítette a városfejlesztési akciók tervezetét, valamint a megvalósításukra alkalmas szervezet megalakítására vonatkozó javaslatot.

A városfejlesztési akciók között kiemelt figyelmet kapott a gébárti idegenforgalmi fejlesztés.

Tovább...

Legfrissebb hírek

Fenntartható urbanizáció

Fenntartható urbanizáció címmel jelenik meg Dr. Bajnai ...

A Jó Településfejlesztés

A jó településfejlesztési terv, településrendezési terv, ...

Megvalósult fejlesztéseket adtak át Szombathelyen

Megvalósultak a Városfejlesztés Zrt Szombathely ...

ITS konferencia

Az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) és az ...

Kézikönyv a városok számára

Az integrált településfejlesztési stratégia ...

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK

Az integrált településfejlesztési stratégia alapján a ...

Könyv

Az integrált településfejlesztési stratégia és az ...