A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

2004. novemberében készült a “Szlovák-magyar határ menti települések fejlesztésének lehetőségei a csatlakozás után” című tanulmány a VÁTI Kht. megbízásából.
A tanulmány arra keres választ, hogy a határ menti térség területfejlesztési kihívásainak megválaszolása során a regionális fejlesztés szolgálatába állítható operatív településfejlesztés hatékony működtetése érdekében, milyen irányban lenne célszerű átalakítani a CBC vagy az INTERREG kereteit, továbbfejleszteni a határon átnyúló térségek fejlesztésére irányuló európai uniós támogatási politikákat és eszközöket, illetve annak megtörténtéig mit lehet tenni az adott keretek között.

CBC