A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A kistérségi társulás megbízásából 2003. júniusában készült el a Szécsényi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja “I. Stratégia” című része, amely az adott térségre vonatkozóan továbbviszi és részletezi a Losonc – Salgótarján Urbanisztikai Tanulmánytervben foglaltakat.
A stratégia helyzetelmézése vizsgálta
– a demográfiai jellemzőket, emberi erőforrásokat, településhálózatot,
– a közlekedési és műszaki infrastruktúrát,
– a környezet-, természet- és tájvédelmet,
– a gazdaságot.
Elkészült a fejlesztést befolyásoló tényezők vizsgálata és az elképzelhető fejlődési pályák prognosztizálható forgatókönyveinek leírása.
Megfogalmazásra kerültek a kistérség fejlesztésének stratégiai céljai és kidolgozásra került a Szécsényi Kistérség m= 1:100000 léptékű Stratégiai Fejlesztési Terve, melyekben fejlesztési célként kijelölésre került Szécsény történelmi városközpontjának rehabilitációja is.

Stratégia célkitűzések

Stratégiai fejlesztési terv a Szécsényi kistérségre

Stratégiai fejlesztési terv a Szécsényi kistérségre

Jelmagyarázat

Jelmagyarázat